Vědecká stipendia

Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky MathMAC

vypisuje  5 - 7 vědeckých stipendií  pro studenty doktorského studia na období  1. 6. - 31. 12. 2012

Předpokládaná výše stipendia je 4 až 6 tisíc Kč měsíčně. V případě úspěšného průběhu bude zváženo prodloužení na delší časové období.

Předpoklady:

  • téma disertace blízké vědeckým záměrům MathMAC
  • aktivní přístup podporující spolupráci mezi matematickými obory
  • zájem o akce MathMAC

Životopis, seznam publikací a krátký motivační dopis (nejvýše 1 strana A4) zašlete do 31. 5. 2012 na adresu peskova@karlin.mff.cuni.cz


Comments are closed.