Vědecká stipendia pro studenty doktorského studia

Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky MathMAC vypisuje

5 - 7 vědeckých stipendií

pro studenty doktorského studia na období

1. 1. - 31. 12. 2013

Předpokládaná výše stipendia je 3 až 5 tisíc Kč měsíčně.

 Předpoklady: 

  • téma disertace blízké vědeckým záměrům MathMAC
  • aktivní přístup podporující spolupráci mezi matematickými obory
  • zájem o akce MathMAC

 

Životopis, seznam publikací a krátký motivační dopis (nejvýše 1 strana A4) zašlete do 8. 1. 2013 na adresu peskova@karlin.mff.cuni.cz

O stipendium se mohou  ucházet i studenti, kteří jej získali v roce 2012. V rámci motivačního dopisu navíc uvedou dosavadní přínos stipendia pro jejich práci.

 


Comments are closed.