Lecture 1 of the series “Senior researchers research topics”

Seminar MathMAC - V. Dolejší

  1. Analýza numerických metod pro řešení evolučních úloh konvekce-difuze s daty (dané vektorové pole difúze a pravá strana) v L^1 nebo dokonce v mírách.
  2. Analýza nespojité Galerkinovy metody v prosorech funkcí nezávislých na parametrech disckretizace, např. BV-prostory.
  3. Vývoj a analýza numerickcýh metod pro řešení hyperbolických rovnic v nekonzervativním tvaru.

Comments are closed.