Talk by Petr Zeman

The next seminar “Modelling of materials – theory, model reduction and efficient numerical methods” will take place next Monday (November 26, 2018) in K3 from 9:00 till 10:30. The talk will be given by Petr Zeman. Please see the details below.

Speaker: Petr Zeman

Title: Vysokoteplotní chování nových tenkovrstvých materiálů

Abstract:
Pokrok v oblasti nových technologií je úzce spojen s vývojem nových pokročilých materiálů. Pro vysokoteplotní aplikace jsou klíčové materiály, které jsou schopny odolávat nejen vysokým teplotám, ale i současnému vlivu okolního prostředí. Důležitou roli v tomto ohledu sehrávají vysokoteplotní tenkovrstvé materiály schopné modifikovat a ochránit povrch základního materiálu.
Přednáška uvede posluchače do problematiky vysokoteplotních materiálů s důrazem na tenkovrstvé materiály a metody charakterizace jejich vysokoteplotního chování. Významná pozornost bude věnována studiu oxidační odolnosti a teplotní stability struktury, složení a vlastností nových tenkovrstvých materiálů na bázi multiprvkových neoxidových a oxidových keramik a kovových skel připravených na pracovišti přednášejícího.